نمونه کارها

نمونه کارها

از نمونه کارهای اجرا شده قوطی کلید بِست ( کناف ) توسط جناب آقای حسین کریمیان 09133134119

photo_2017-02-21_17-55-40 photo_2017-02-21_17-56-04 photo_2017-02-21_17-56-10 photo_2017-02-21_17-56-16 photo_2017-02-21_17-56-21 photo_2017-02-21_17-56-27 photo_2017-02-21_17-56-32 photo_2017-02-21_17-56-37 photo_2017-02-21_17-56-45 photo_2017-02-21_17-56-49 photo_2017-02-21_17-56-54 photo_2017-02-21_17-56-59